Seminariernes Musiklærerforening

„Hvordan kvalificerer vi praktiksamarbejdet mellem folkeskole og seminarium?“

Indbydelse til fælleskonference mellem Seminariernes Musiklærerforening og Folkeskolens Musiklærerforening

Tid: Fredag d. 17. marts kl. 18.30 – lørdag d. 18. marts kl. 16.00, 2006
Sted: Askov Højskole

Hent program og indmeldelse (pdf)

Program

Fredag   Kl. 18.30-19.30   Middag
Kl. 19.30-20.30
                        
Oplæg ved Ulla Viskum, Seminariernes Musiklærerforening:
Praktik som linjefag - Linjefaget musik i praktik.
Den gode (praktik)seminarielærer:
– Hvad er god praktikforberedelse?
– Hvordan inddrages de studerendes erfaringer fra praktikken i undervisningen på linjefag?
– Giver musikfaget særlige muligheder for ”praksis”-erfaringer på seminariet?
– Hvem har patent på virkeligheden?
På sporet af treklangen:
– Hvornår og hvordan udmøntes samarbejdet mellem musik(fag), pædagogik og praktik sig som en brugbar treklang for den studerende?
Kl. 20.45-22.00 Gruppedrøftelser i blandede grupper, m. kaffe
Kl. 22.00-22.30 Fælles drøftelser ud fra grupperesultater
Kl. 22.30-? Natmad og fælles hygge
Lørdag Kl. 8.00-9.00 Morgenmad
Kl. 9.00-11.00 HB-møde i FM og i SM
Kl. 11.15-12.15 Oplæg ved Finn Bonde, Folkeskolens Musiklærerforening:
Hvad er den gode praktik?
Praksiseksempler på forskellige problemstillinger.
– Praktikvejledningen før, under og efter praktikken.
– Hvad er god vejledning?
– Hvad kræves af den gode praktiklærer?
– Hvad skal der til, - fra den studerende og fra praktikskolen for at praktikken fungerer godt og giver den studerende det bedste udbytte?
– Hvordan får den studerende bedst indblik i lærerrollen som helhed?
Kl. 12.30-13.15 Frokost
Kl. 13,15-14.30 Gruppedrøftelser i blandede, regionale grupper, m. kaffe
Kl. 14,45-16.00 Fælles opsamling og afslutning

 

Ulla Viskum

Cand.mag. i musik og idé-historie. Praktikleder – og underviser i musik på Skårup Seminarium. Har undervist i musik på højskole, pædagogseminarium og efteruddannelseskurser. Underviser tillige på praktiklærerkurser på Skårup Seminarium. Forfatter til bogen „Indianerdansen – musikeren og pædagogen Leif Falk“, Det Jydske Musikkonservatorium 2001.

           

Finn Bonde

Læreruddannet fra Aalborg Seminarium 1985. Ansat på Gl. Hasseris Skole i Aalborg samme år med musik som hovedfag. Siden 1991 ligeledes afdelingskoordinator for Den Musiske Skole. Komponist og musiker. Har udgivet undervisningsmaterialer på forlaget Dansk Sang. Afholder musikkurser for folkekolelærere. Har mange års erfaring med musikpraktikanter fra lærerseminarierne samt konservatoriets AM- og RM-uddannelse.

 

Tilmelding

Tilmelding med oplysninger om navn, forening (FM/SM), adresse, e-mail og telefonnummer skal være os i hænde senest 22. februar 2006.

Tilmelding fra FM sendes til Jens Wieland, Valhalsvej 9, 8900 Randers, jens.wieland@post.tele.dk
Tilmelding fra SM sendes til Annelise Dahlbæk, Sofievej 1, 4600 Køge, annelise.dahlbaek@mail.dk

 
Med venlig hilsen planlægningsgruppen:
      Bente Søndergaard og Marianne Hejlesen, FM
      Annelise Dahlbæk Kristensen og Gorm Bülow Karsbæk, SM

Forside

Vedtægter

Bestyrelse

Ny lærerudd. 2012-13

CKF-revision 2006